facebook
Příjemnou noc, je neděle 5.4.2020 a svátek slaví Vendula

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů


Ilustrační fotografie


Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých se buď dohodnou, nebo podají návrh na vypořádání majetku k soudu. V opačném případě se jejich majetek a závazky vypořádají po třech letech podle pravidel zákonné nevyvratitelné právní domněnky.

Pro vypořádání majetku platí, že podíly obou manželů mají být stejné. Nicméně přihlíží se k potřebám nezletilých dětí i k tomu, kdo z manželů se zasloužil o nabytí a udržení majetku. Pokud jde o nemovitost, přichází do úvahy i vypořádání formou přikázání do podílového spoluvlastnictví, což však nemusí situaci mezi manžely, zvláště pokud spolu nevycházejí v dobrém, příliš usnadnit. Na druhé straně se rovněž soudní spor o to, kdo bude výlučným vlastníkem, může značně protáhnout.

Při vypořádání společného jmění manželů, jehož součástí je dům, se musí tato nemovitost znalecky ocenit, a to podle stavu ke dni právní moci rozvodu a podle cen v době vypořádání.  Byl-li dům pořízen na hypotéku, je nezbytné vypořádat rovněž i tuto hypotéku. V případě, že by soud přikázal dům do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů, lze předpokládat, že i hypotéku resp. nesplacený zůstatek, uloží manželům zaplatit společně, a to každému jednou polovinou. Stane-li se výlučným vlastníkem domu pouze jeden z bývalých manželů, je pravděpodobné, že zároveň převezme i zůstatek hypotéky.

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě ...

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy...

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka