facebook
Dobré odpoledne, je středa 8.2.2023 a svátek slaví Apolena

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů


Ilustrační fotografie


Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých se buď dohodnou, nebo podají návrh na vypořádání majetku k soudu. V opačném případě se jejich majetek a závazky vypořádají po třech letech podle pravidel zákonné nevyvratitelné právní domněnky.

Pro vypořádání majetku platí, že podíly obou manželů mají být stejné. Nicméně přihlíží se k potřebám nezletilých dětí i k tomu, kdo z manželů se zasloužil o nabytí a udržení majetku. Pokud jde o nemovitost, přichází do úvahy i vypořádání formou přikázání do podílového spoluvlastnictví, což však nemusí situaci mezi manžely, zvláště pokud spolu nevycházejí v dobrém, příliš usnadnit. Na druhé straně se rovněž soudní spor o to, kdo bude výlučným vlastníkem, může značně protáhnout.

Při vypořádání společného jmění manželů, jehož součástí je dům, se musí tato nemovitost znalecky ocenit, a to podle stavu ke dni právní moci rozvodu a podle cen v době vypořádání.  Byl-li dům pořízen na hypotéku, je nezbytné vypořádat rovněž i tuto hypotéku. V případě, že by soud přikázal dům do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů, lze předpokládat, že i hypotéku resp. nesplacený zůstatek, uloží manželům zaplatit společně, a to každému jednou polovinou. Stane-li se výlučným vlastníkem domu pouze jeden z bývalých manželů, je pravděpodobné, že zároveň převezme i zůstatek hypotéky.

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní ...

Nárok manžela na zděděný dům Nárok manžela na zděděný dům

Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých ...

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka