facebook
Dobré odpoledne, je neděle 15.9.2019 a svátek slaví Jolana

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů


Ilustrační fotografie


Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých se buď dohodnou, nebo podají návrh na vypořádání majetku k soudu. V opačném případě se jejich majetek a závazky vypořádají po třech letech podle pravidel zákonné nevyvratitelné právní domněnky.

Pro vypořádání majetku platí, že podíly obou manželů mají být stejné. Nicméně přihlíží se k potřebám nezletilých dětí i k tomu, kdo z manželů se zasloužil o nabytí a udržení majetku. Pokud jde o nemovitost, přichází do úvahy i vypořádání formou přikázání do podílového spoluvlastnictví, což však nemusí situaci mezi manžely, zvláště pokud spolu nevycházejí v dobrém, příliš usnadnit. Na druhé straně se rovněž soudní spor o to, kdo bude výlučným vlastníkem, může značně protáhnout.

Při vypořádání společného jmění manželů, jehož součástí je dům, se musí tato nemovitost znalecky ocenit, a to podle stavu ke dni právní moci rozvodu a podle cen v době vypořádání.  Byl-li dům pořízen na hypotéku, je nezbytné vypořádat rovněž i tuto hypotéku. V případě, že by soud přikázal dům do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů, lze předpokládat, že i hypotéku resp. nesplacený zůstatek, uloží manželům zaplatit společně, a to každému jednou polovinou. Stane-li se výlučným vlastníkem domu pouze jeden z bývalých manželů, je pravděpodobné, že zároveň převezme i zůstatek hypotéky.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu.

Sleva z nájemného v bytu

Nájemce bytu je slabší stranou v nájemním vztahu, proto mu zákon poskytuje některá ustanovení na jeho ochranu. Jedním z takových ustanovení je právě i ta klauzule upravující slevu z nájemného v bytu.

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka