facebook
Příjemnou noc, je pondělí 25.10.2021 a svátek slaví Beáta

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů


Ilustrační fotografie


Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých se buď dohodnou, nebo podají návrh na vypořádání majetku k soudu. V opačném případě se jejich majetek a závazky vypořádají po třech letech podle pravidel zákonné nevyvratitelné právní domněnky.

Pro vypořádání majetku platí, že podíly obou manželů mají být stejné. Nicméně přihlíží se k potřebám nezletilých dětí i k tomu, kdo z manželů se zasloužil o nabytí a udržení majetku. Pokud jde o nemovitost, přichází do úvahy i vypořádání formou přikázání do podílového spoluvlastnictví, což však nemusí situaci mezi manžely, zvláště pokud spolu nevycházejí v dobrém, příliš usnadnit. Na druhé straně se rovněž soudní spor o to, kdo bude výlučným vlastníkem, může značně protáhnout.

Při vypořádání společného jmění manželů, jehož součástí je dům, se musí tato nemovitost znalecky ocenit, a to podle stavu ke dni právní moci rozvodu a podle cen v době vypořádání.  Byl-li dům pořízen na hypotéku, je nezbytné vypořádat rovněž i tuto hypotéku. V případě, že by soud přikázal dům do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů, lze předpokládat, že i hypotéku resp. nesplacený zůstatek, uloží manželům zaplatit společně, a to každému jednou polovinou. Stane-li se výlučným vlastníkem domu pouze jeden z bývalých manželů, je pravděpodobné, že zároveň převezme i zůstatek hypotéky.

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Užívání domu v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu je poměrně běžnou záležitostí. Jedná se o situaci, kdy dům je v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob. Rozsah vlastnictví každého ze spoluvlastníků je vymezen stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka