facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy uzavřeny za účinnosti předchozí právní úpravy. Pouze vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé do 31.12.2013 se budou posuzovat dle dosavadní právní úpravy.


Nově bude možné uzavřít smlouvu o nájmu bytu i pro případ pronájmu domu, který bude vymezen jako jediný byt. Tím bude nájemce více chráněn. Nově bude stanoveno, že se při sjednání nájmu bytu na dobu delší než 50 let, bude tato smlouva považovat za uzavřenou na dobu neurčitou.  Oproti stávající úpravě bude rozlišeno pro případy důvodů výpovědi nájmu ze strany pronajímatele, zda se tím ukončuje nájem bytu sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou. Zároveň se již nebude vyžadovat souhlas soudu při výpovědi ze strany pronajímatele, jako tomu bylo dosud u některých druhů výpovědi nájmu bytu.


Výpovědní doba zůstává tříměsíční, avšak je připuštěna výjimka pro případ, kdy nájemce porušuje povinnosti zvlášť závažným způsobem. Od 1. ledna 2014 by měla být zcela zrušena povinnost zajistit náhradní byt, ubytování či přístřeší při výpovědi, jako tomu bylo dosud v některých případech.  Nájemce bytu bude mít nově možnost uzavřít pro část bytu smlouvu o podnájmu s třetí osobou, avšak pouze za podmínky, že sám bude v bytě trvale bydlet. V opačném případě bude i nadále potřebovat písemný souhlas pronajímatele.

Nárok manžela na zděděný dům Nárok manžela na zděděný dům

Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých ...

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů

Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých ...

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka