facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Hodnocení dětí ve škole


Ilustrační fotografie


Hodnocení jsme vystavení prakticky celý život a proto má nesmírný vliv nejen na náš pracovní, ale i soukromý život. Je také nedílnou součástí vyučovacího procesu. V dnešní době mají učitelé spoustu různých možností, jak své žáky ohodnotit, avšak stále není úplně jasné, který způsob je vlastně nejúčinnější a zároveň nejspravedlivější.


Kam až historie sahá

Výsledky se ve školách uplatňovaly již ve starověku a jednalo se o takový způsob hodnocení, kdy byli žáci s dobrým prospěchem posazeny do předních lavic a naopak ti s horšími výsledky byli posazeni dozadu. Sedět vepředu byla tedy pocta a učitelovo gesto ocenění žákových výsledků. Zároveň se také uplatňovaly tělesné tresty a nošení symbolů. Tyto způsoby hodnocení byly postupně od konce 18. století vytlačeny tím písemným, tedy známkami.


Co a jak hodnotit

Za prvé je třeba ihned ze začátku stanovit jasná kritéria, podle kterých budeme hodnotit a co přesně bude posuzováno. Ty by se pak neměly během pololetí či celého školního roku měnit. Je nesmírně důležité na chybu nejen poukázat, ale také hledat její příčinu a navrhnout určité řešení. Tento způsob totiž slouží k lepší motivaci žáka, kterou ve školách velmi často postrádáme.


Klasifikace vs. slovní ohodnocení

Již několik let se vedou diskuze o tom, zda je pro žáky vhodnější klasické známkování nebo slovní hodnocení. Přitom v zahraničí je obsáhlé slovní hodnocení podporováno a patří mezi oblíbené a často používané metody. Klasické známkování vyvolává v žácích strach a obavy, které vytváří negativní vztah ke škole. Dokonce i čeští učitelé od klasického známkování upouští a preferují slovní komentář, kdy mají možnost žákovi vysvětlit, proč jsou ohodnoceni tak či onak. Dítě má tak možnost dozvědět se o svých znalostech více a může být motivováno k lepším výkonům a většímu zájmu. Tento způsob hodnocení zároveň neposkytuje možnost učiteli vynucovat si kázeň či udělovat trest pomocí známky.


Ideální je kombinace obou metod

Co se týče vhodnosti hodnocení, pouze slovní hodnocení či suchá klasifikace není vhodná. Ideální je kombinovat obě dvě metody. Známkování poslouží k rychlé a k jednoduché komunikaci mezi učitelem a žákem a slovní ohodnocení k tomu, aby žák přesně a jasně pochopil, proč danou známku dostal, v čem je dobrý a na čem je třeba ještě zapracovat.

Co bude číst váš školáček? /Knihy pro školáky Co bude číst váš školáček? /Knihy pro školáky

V první třídě jsou děti nadšené, že se naučily číst. Mají chuť přečíst si knihu sami, tak je v této činnosti podporujte. Speciální knihy pro první čtení jsou napsány tak, aby se dětem snadno četly.

Jak vyjít s učiteli Jak vyjít s učiteli

Když naše ratolesti začnou chodit do školy, čeká nás pravidelné setkávání a někdy istřetávání se s učiteli. Některé děti prospívají bez problémů a rodičům stačí docházet na třídní schůzky pro nezbytné informace.

Státní či soukromá škola? Státní či soukromá škola?

Vaše dítě dosáhlo věku šesti let a tak přemýšlíte, na jakou základní školu ho dát. V dnešní době máme možnost vybrat si mezi státní školou, která nestojí tolik peněz a mezi soukromou, kde máme sice...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka