facebook
Dobré ráno, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Vykradené vozidlo na parkovišti


Ilustrační fotografie


Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů, které tomu mají zabránit. Nicméně jestliže se taková situace stane na placeném parkovišti, vyvstává otázka, kdo za vzniklou škodu nese odpovědnost?


Odpovídá za vzniklou škodu způsobenou vykradením vozidla na placeném parkovišti vlastník popř. provozovatel tohoto parkoviště? Podle zákona se situace jeví poměrně jednoznačně, ale v praxi je nezbytné rozlišovat dvě odlišné situace. Podle občanského zákoníku platí, že provozovatelé garáží a obdobných zařízení odpovídají za škodu na dopravních prostředcích v nich umístěných.


Nejvyšší soud však k těmto případům judikoval, že provozovatel parkoviště, který uzavřel se zákazníkem smlouvu o pronájmu parkovacího místa (která je uzavřena většinou ústně), neodpovídá za škodu na zaparkovaném vozidle, jestliže se zároveň nezavázal toto vozidlo hlídat. Provozovatel se pouze zavázal umožnit zákazníkovi vjezd na parkoviště, umístění vozidla a následný výjezd z parkoviště. Součástí dohody nebylo hlídání daného vozidla, čemuž odpovídaly i všudypřítomné cedule upozorňující na skutečnost, že se nejedná o hlídané parkoviště.


V praxi je tak důležité rozlišovat, jestli se jedná o parkoviště pouze placené nebo i hlídané. Je-li hlídané, odpovídá provozovatel takového parkoviště i za škodu na vykradeném vozidle.

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka