facebook
Dobré ráno, je neděle 21.10.2018 a svátek slaví Brigita

Vykradené vozidlo na parkovišti


Ilustrační fotografie


Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů, které tomu mají zabránit. Nicméně jestliže se taková situace stane na placeném parkovišti, vyvstává otázka, kdo za vzniklou škodu nese odpovědnost?


Odpovídá za vzniklou škodu způsobenou vykradením vozidla na placeném parkovišti vlastník popř. provozovatel tohoto parkoviště? Podle zákona se situace jeví poměrně jednoznačně, ale v praxi je nezbytné rozlišovat dvě odlišné situace. Podle občanského zákoníku platí, že provozovatelé garáží a obdobných zařízení odpovídají za škodu na dopravních prostředcích v nich umístěných.


Nejvyšší soud však k těmto případům judikoval, že provozovatel parkoviště, který uzavřel se zákazníkem smlouvu o pronájmu parkovacího místa (která je uzavřena většinou ústně), neodpovídá za škodu na zaparkovaném vozidle, jestliže se zároveň nezavázal toto vozidlo hlídat. Provozovatel se pouze zavázal umožnit zákazníkovi vjezd na parkoviště, umístění vozidla a následný výjezd z parkoviště. Součástí dohody nebylo hlídání daného vozidla, čemuž odpovídaly i všudypřítomné cedule upozorňující na skutečnost, že se nejedná o hlídané parkoviště.


V praxi je tak důležité rozlišovat, jestli se jedná o parkoviště pouze placené nebo i hlídané. Je-li hlídané, odpovídá provozovatel takového parkoviště i za škodu na vykradeném vozidle.
Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka