facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Rodičovská dovolená


Ilustrační fotografie


Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal. Pro zachování právní jistoty obou zúčastněných stran je vhodné doporučit zvolit pro žádost písemnou formu.

 

Čerpá-li rodičovskou dovolenou zaměstnankyně - matka, poskytne se jí po skončení mateřské dovolené v délce uvedené v žádosti, nejdéle však do dosažení tří let věku dítěte. Pečuje-li o dítě zaměstnanec – otec, je oprávněn využít rodičovskou dovolenou od narození dítěte do doby uvedené v žádosti, nejdéle do tří let věku dítěte.

 

V souvislosti s čerpáním rodičovské dovolené je vhodné zdůraznit, že se jedná o právo zaměstnance, který si zároveň volí její délku, přičemž se nemusí jednat o souvislé čerpání. O rodičovskou dovolenou může zaměstnanec požádat i opakovaně během zákonem stanovené limitní doby, která je ohraničena shora uvedeným věkem dítěte.  Zaměstnavatel je povinen čerpání volna v rámci rodičovské dovolené poskytnout.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Práce a mateřská dovolená Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je pojem, který používá zákoník práce pro tzv. překážky v práci na straně zaměstnankyně související s porodem a následnou bezprostřední péčí o dítě, které je zaměstnavatel povinen respektovat.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka