facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Rodičovská dovolená


Ilustrační fotografie


Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal. Pro zachování právní jistoty obou zúčastněných stran je vhodné doporučit zvolit pro žádost písemnou formu.

 

Čerpá-li rodičovskou dovolenou zaměstnankyně - matka, poskytne se jí po skončení mateřské dovolené v délce uvedené v žádosti, nejdéle však do dosažení tří let věku dítěte. Pečuje-li o dítě zaměstnanec – otec, je oprávněn využít rodičovskou dovolenou od narození dítěte do doby uvedené v žádosti, nejdéle do tří let věku dítěte.

 

V souvislosti s čerpáním rodičovské dovolené je vhodné zdůraznit, že se jedná o právo zaměstnance, který si zároveň volí její délku, přičemž se nemusí jednat o souvislé čerpání. O rodičovskou dovolenou může zaměstnanec požádat i opakovaně během zákonem stanovené limitní doby, která je ohraničena shora uvedeným věkem dítěte.  Zaměstnavatel je povinen čerpání volna v rámci rodičovské dovolené poskytnout.

Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány ...

Vycházky v době rizikového těhotenství Vycházky v době rizikového těhotenství

V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka