facebook
Příjemnou noc, je neděle 25.8.2019 a svátek slaví Radim

Rodičovská dovolená


Ilustrační fotografie


Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal. Pro zachování právní jistoty obou zúčastněných stran je vhodné doporučit zvolit pro žádost písemnou formu.

 

Čerpá-li rodičovskou dovolenou zaměstnankyně - matka, poskytne se jí po skončení mateřské dovolené v délce uvedené v žádosti, nejdéle však do dosažení tří let věku dítěte. Pečuje-li o dítě zaměstnanec – otec, je oprávněn využít rodičovskou dovolenou od narození dítěte do doby uvedené v žádosti, nejdéle do tří let věku dítěte.

 

V souvislosti s čerpáním rodičovské dovolené je vhodné zdůraznit, že se jedná o právo zaměstnance, který si zároveň volí její délku, přičemž se nemusí jednat o souvislé čerpání. O rodičovskou dovolenou může zaměstnanec požádat i opakovaně během zákonem stanovené limitní doby, která je ohraničena shora uvedeným věkem dítěte.  Zaměstnavatel je povinen čerpání volna v rámci rodičovské dovolené poskytnout.

Práce a mateřská dovolená Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je pojem, který používá zákoník práce pro tzv. překážky v práci na straně zaměstnankyně související s porodem a následnou bezprostřední péčí o dítě, které je zaměstnavatel povinen respektovat.

Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené

Návrat do zaměstnání po skončení mateřské a rodičovské dovolené doprovázejí mnohdy pracovněprávní problémy, přičemž zaměstnankyně a zaměstnanci neznají svá práva, která mají vůči svému zaměstnavateli.

 Převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci Převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci

Jestliže žena, která pracuje v pracovním poměru, otěhotní, není ihned povinna oznámit tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Nicméně měla by zvážit, kdy tak učiní, zejména s ohledem na svůj zdravotní stav a náročnost vykonávané práce.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka