facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Mateřská dovolená


Ilustrační fotografie


Mateřská dovolená je pojem, který používá zákoník práce pro tzv. překážky v práci na straně zaměstnankyně související s porodem a následnou bezprostřední péčí o dítě, které je zaměstnavatel povinen respektovat. Zaměstnankyně má nárok čerpat mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů a v případě vícečetného těhotenství a porodu pak po dobu 37 týdnů.

 

Začátek mateřské dovolené je stanoven na počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Je možné i dřívější čerpání, a to od počátku osmého týdne před tímto dnem. Termín poradu je pouze pravděpodobný odhad lékaře a může se proto stát, že zaměstnankyně vyčerpá před porodem méně než uvedených šest týdnů. V tomto případě se čerpá mateřská dovolená v rozsahu 28 týdnů ode dne jejího nástupu.

 

Zákoník práce klade velký důraz na ochranu těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň, které jsou krátce po porodu, a proto stanoví, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem musí bez přerušení trvat minimálně 14 týdnů.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka