facebook
Příjemnou noc, je neděle 25.8.2019 a svátek slaví Radim

Mateřská dovolená


Ilustrační fotografie


Mateřská dovolená je pojem, který používá zákoník práce pro tzv. překážky v práci na straně zaměstnankyně související s porodem a následnou bezprostřední péčí o dítě, které je zaměstnavatel povinen respektovat. Zaměstnankyně má nárok čerpat mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů a v případě vícečetného těhotenství a porodu pak po dobu 37 týdnů.

 

Začátek mateřské dovolené je stanoven na počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Je možné i dřívější čerpání, a to od počátku osmého týdne před tímto dnem. Termín poradu je pouze pravděpodobný odhad lékaře a může se proto stát, že zaměstnankyně vyčerpá před porodem méně než uvedených šest týdnů. V tomto případě se čerpá mateřská dovolená v rozsahu 28 týdnů ode dne jejího nástupu.

 

Zákoník práce klade velký důraz na ochranu těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň, které jsou krátce po porodu, a proto stanoví, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem musí bez přerušení trvat minimálně 14 týdnů.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené

Návrat do zaměstnání po skončení mateřské a rodičovské dovolené doprovázejí mnohdy pracovněprávní problémy, přičemž zaměstnankyně a zaměstnanci neznají svá práva, která mají vůči svému zaměstnavateli.

 Převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci Převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci

Jestliže žena, která pracuje v pracovním poměru, otěhotní, není ihned povinna oznámit tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Nicméně měla by zvážit, kdy tak učiní, zejména s ohledem na svůj zdravotní stav a náročnost vykonávané práce.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka