facebook
Příjemnou noc, je pátek 30.9.2022 a svátek slaví Jeroným

Souhlas rodiče s osvojením dítěte


Ilustrační fotografie


Zákon k osvojení dítěte vyžaduje souhlas rodiče, a to i v případě, že je sám ještě nezletilý. Pro některé případy se však souhlas rodiče nevyžaduje. Namísto rodiče pak poskytne souhlas s osvojením soudem ustanovený opatrovník.

Souhlas rodiče dítěte k osvojení se nevyžaduje, jestliže o dítě nemá zcela zjevně zájem. Podle zákona o rodině se jedná o případy, kdy rodič po dobu minimálně tří měsíců neprojevuje o dítě opravdový zájem.  Jestliže zároveň rodič svým nezájmem hrubě neporušuje svoji povinnost, vyžaduje se, aby jej orgán sociálně-právní ochrany dětí seznámil s důsledky daného chování, přičemž od tohoto poučení musí uplynout alespoň tři měsíce. Následně je pak možné přistoupit k rozhodování o osvojení.

Rodiče dítěte mohou dát souhlas s osvojením i pro budoucí případ osvojení bez souvislosti s konkrétním osvojitelem.  Takový souhlas je nezbytné udělit osobně písemnou formou před soudem nebo před orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Rodiče mohou k tomuto kroku přistoupit nejdříve po skončení šestinedělí. V tomto období může být jejich rozhodování ovlivněno nestabilním psychickým stavem.

Pěstounská péče Pěstounská péče

Pěstounská péče spočívá v náhradní péči o dítě v rodině, a to pro případ nemožnosti výchovy dítěte v jeho přirozené rodině. Vývoj dítěte v původní rodině je přitom vždy na prvním místě a orgány sociálně-právní ochrany dětí přistupují k náhradní ...

Nezrušitelné osvojení

Nezrušitelné osvojení, někdy označované jako osvojení druhého stupně, nelze zrušit tak jako v ostatních případech, tzn. cestou soudního řízení na návrh osvojitele nebo osvojence, a to pro závažné důvody. Cílem nezrušitelného osvojení je ...

Osvojení Osvojení

Osvojení neboli více známá adopce umožňuje rodičům, kteří nemohou mít vlastní děti, aby vytvořili úplnou rodinu. K osvojení však často přistupují i páry, které nemusejí mít nutně problémy s početím, ale chtějí si dítě adoptovat a poskytnout ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka