facebook
Dobré ráno, je pondělí 15.8.2022 a svátek slaví Hana

Osvojení


Ilustrační fotografie


Osvojení neboli více známá adopce umožňuje rodičům, kteří nemohou mít vlastní děti, aby vytvořili úplnou rodinu. K osvojení však často přistupují i páry, které nemusejí mít nutně problémy s početím, ale chtějí si dítě adoptovat a poskytnout mu rodinu. Jedná se však o časově poměrně náročný proces.

Osvojením se po právní stránce zcela nahradí příbuzenské vazby. Osvojitelé se stanou řádnými rodiči osvojeného dítěte, včetně zápisu do matriční knihy narození. Osvojitelem se může stát pouze fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a svým způsobem života zajistí, že to bude ve prospěch dítěte. Soud, který o osvojení rozhoduje, sleduje na prvním místě zájmy dítěte. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být vhodný věkový rozdíl.  

K samotnému osvojení je nezbytný souhlas zákonného zástupce dítěte a v závislosti na věku a rozumových schopnostech dítěte, zákon vyžaduje i jeho souhlas. Před samotným osvojením je nezbytné, aby bylo dítě umístěno do péče budoucího osvojitele, a to na dobu alespoň tří měsíců.  Náklady na tuto péči hradí osvojitel. Výjimkou je případ, kdy o osvojení žádá pěstoun, u kterého bylo dítě v pěstounské péči.

Pěstounská péče Pěstounská péče

Pěstounská péče spočívá v náhradní péči o dítě v rodině, a to pro případ nemožnosti výchovy dítěte v jeho přirozené rodině. Vývoj dítěte v původní rodině je přitom vždy na prvním místě a orgány sociálně-právní ochrany dětí přistupují k náhradní ...

Souhlas rodiče s osvojením dítěte

Zákon k osvojení dítěte vyžaduje souhlas rodiče, a to i v případě, že je sám ještě nezletilý. Pro některé případy se však souhlas rodiče nevyžaduje. Namísto rodiče pak poskytne souhlas s osvojením soudem ustanovený opatrovník.

Nezrušitelné osvojení

Nezrušitelné osvojení, někdy označované jako osvojení druhého stupně, nelze zrušit tak jako v ostatních případech, tzn. cestou soudního řízení na návrh osvojitele nebo osvojence, a to pro závažné důvody. Cílem nezrušitelného osvojení je ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka