facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Nezrušitelné osvojení


Ilustrační fotografie


Nezrušitelné osvojení, někdy označované jako osvojení druhého stupně, nelze zrušit tak jako v ostatních případech, tzn. cestou soudního řízení na návrh osvojitele nebo osvojence, a to pro závažné důvody. Cílem nezrušitelného osvojení je, co nejvíce stabilizovat osvojenecký vztah, dodat mu právní jistotu a přiblížit ho vztahu mezi biologickými rodiči a dítětem.

Tímto způsobem mohou osvojit dítě pouze manželé, manžel žijící s rodičem dítěte anebo pozůstalý manžel po rodiči popř. osvojiteli dítěte. Zákon o rodině dokonce připouští i výjimku, na jejímž základě je možné nezrušitelně osvojit dítě i osamělou osobou, jsou-li dány dostatečné předpoklady proto, že dané osvojení bude řádně fungovat a plnit svoji funkci. Dojde-li k takovému osvojení osamělou osobou, vymaže se ze zápisu v matriční knize zápis o druhém rodiči.

Nezrušitelné osvojení je možné jen ve vztahu k nezletilému dítěti staršímu jednoho roku. Tato podmínka je nastavena zejména z toho důvodu, aby bylo možné během prvního roku života dítěte alespoň částečně prognostikovat jeho budoucí zdravotní vývoj. Jestliže si manželé adoptovali dítě mladší jednoho roku, mohou následně požádat o přeměnu osvojení na nezrušitelné. Soud tak o tom rozhodne dodatečně a tím se osvojenecký poměr více prohloubí.  O přeměně je možné rozhodnout jen do doby dosažení zletilosti osvojence.

Pěstounská péče Pěstounská péče

Pěstounská péče spočívá v náhradní péči o dítě v rodině, a to pro případ nemožnosti výchovy dítěte v jeho přirozené rodině. Vývoj dítěte v původní rodině je přitom vždy na prvním místě a orgány sociálně-právní ochrany dětí přistupují k náhradní ...

Souhlas rodiče s osvojením dítěte

Zákon k osvojení dítěte vyžaduje souhlas rodiče, a to i v případě, že je sám ještě nezletilý. Pro některé případy se však souhlas rodiče nevyžaduje. Namísto rodiče pak poskytne souhlas s osvojením soudem ustanovený opatrovník.

Osvojení Osvojení

Osvojení neboli více známá adopce umožňuje rodičům, kteří nemohou mít vlastní děti, aby vytvořili úplnou rodinu. K osvojení však často přistupují i páry, které nemusejí mít nutně problémy s početím, ale chtějí si dítě adoptovat a poskytnout ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka