facebook
Dobré dopoledne, je středa 1.2.2023 a svátek slaví Nela

ADRA Česká republika


Ilustrační fotografie


ADRA je mezinárodní organizace založená za účelem pomoci lidem v nouzi. Tato organizace funguje již ve více než 125 zemích, přičemž v České republice od roku 1992. ADRA se zaměřuje na zabezpečení okamžité humanitární pomoci v případě mimořádných událostí, jako jsou například zemětřesení, záplavy, ozbrojené konflikty apod.

Organizace ADRA se dále zaměřuje i na dlouhodobé projekty k podpoře lidí žijících v hmotné nouzi a špatných životních podmínkách. ADRA rovněž přispívá k vývoji občanských společností v těch zemích, které přecházejí na demokratický systém vládnutí.

V České republice zajišťuje ADRA fungování celkem jedenácti center, které působí na bázi dobrovolnosti. Tato centra poskytují pomoc zejména seniorům, dětem a zdravotně postiženým lidem. Dobrovolníci tak v rámci své činnosti navštěvují domovy pro seniory, ústavy sociální péče, dětské domovy a nemocnice. V České republice se ADRA významnou měrou podílí i na pomoci během povodní. První takovou pomoc poskytla během povodní v roce 1997, které ve velké míře zasáhly Moravu.

Za účelem preventivního působení se ADRA věnuje i vzdělávací a osvětové činnosti. Cílem je seznámit veřejnost zejména z řad žáků, studentů a pedagogů o globálních tématech jakými jsou zejména ochrana životního prostředí, chudoba, migrace, ochrana lidských práv apod.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení, které působí v rámci celé České republiky. Jeho základním účelem je pomoc dětem, které jsou zanedbané, zneužívané, týrané, opuštěné nebo jinak ohrožené.  Fond ohrožených dětí byl...

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha je církevní organizace, která se zaměřuje na zajištění podpory lidem v nouzi na podkladě principů křesťanské víry. Za tímto účelem poskytuje a nabízí několik sociálních služeb. Pomoc poskytuje nezávisle...

Český výbor pro UNICEF

Dětský fond OSN - UNICEF je mezivládní organizace v podobě ústřední světové struktury zaměřující se na pomoc dětem. UNICEF byl založen v roce 1946 původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci za účelem poskytnutí...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka