facebook
Dobré odpoledne, je sobota 10.6.2023 a svátek slaví Gita

Český výbor pro UNICEF


Ilustrační fotografie


Dětský fond OSN - UNICEF je mezivládní organizace v podobě ústřední světové struktury zaměřující se na pomoc dětem. UNICEF byl založen v roce 1946 původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci za účelem poskytnutí pomoci ve prospěch dětí zasažených druhou světovou válkou. Následně se od roku 1953 stal součástí OSN již pod označením UNICEF.

Tato světová organizace zajišťuje pomoc dětem již ve 155 zemích a částech světa. Za účelem naplnění svých cílů spolupracuje s nevládními organizacemi, ale i vládami. Česká republika je jednou z 36 zemí, ve kterých byl zřízen národní výbor k podpoře vzdělávací a osvětové činnosti a zajišťování finančních prostředků pro pomoc dětem ve světě. Činnost UNICEF v praxi zabezpečují jednak profesionální pracovníci a vedle toho i celá řada dobrovolníků.

Základní myšlenkou organizace UNICEF, kterou se tato organizace prezentuje je, že „všechny děti bez rozdílu rasy, pohlaví a původu mají právo na zdraví a přiměřenou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv zneužíváním a vykořisťováním“ (zdroj: www.unicef.cz). Ve svých programech se UNICEF zaměřuje na podporu zdraví dětí, což v konkrétních případech představuje například zajištění pravidelných očkovacích vakcín, dodávky vitamínů a podpory kojení.

S ochranou zdraví úzce souvisí problematika hygienických návyků a zajištění přístupu k pitné vodě, proto se programy UNICEF zabývají i touto oblastí. Dále UNICEF působí i v oblasti vzdělávání dětí a zabezpečení jejich ochrany zejména jedná-li se o ohrožené děti bez domova, děti neoprávněně využívané na práci či zneužívané.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení, které působí v rámci celé České republiky. Jeho základním účelem je pomoc dětem, které jsou zanedbané, zneužívané, týrané, opuštěné nebo jinak ohrožené.  Fond ohrožených dětí byl...

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha je církevní organizace, která se zaměřuje na zajištění podpory lidem v nouzi na podkladě principů křesťanské víry. Za tímto účelem poskytuje a nabízí několik sociálních služeb. Pomoc poskytuje nezávisle...

ADRA Česká republika

ADRA je mezinárodní organizace založená za účelem pomoci lidem v nouzi. Tato organizace funguje již ve více než 125 zemích, přičemž v České republice od roku 1992. ADRA se zaměřuje na zabezpečení okamžité humanitární pomoci v...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka