facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Arcidiecézní charita Praha


Ilustrační fotografie


Arcidiecézní charita Praha je církevní organizace, která se zaměřuje na zajištění podpory lidem v nouzi na podkladě principů křesťanské víry. Za tímto účelem poskytuje a nabízí několik sociálních služeb. Pomoc poskytuje nezávisle na náboženském smýšlení nebo rasové či politické příslušnosti potřebných. Pomoc, kterou poskytuje arcidiecézní charita Praha je směřována ve prospěch lidí, kteří jsou v tíživé životní situaci, jako jsou zejména rodiče s dětmi, senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, oběti domácího násilí apod.

Dále arcidiecézní charita Praha zabezpečuje i humanitární pomoc a podílí se na mezinárodní rozvojové spolupráci. Rovněž se zabývá vzděláváním, podporou zdravotní péče a místního rozvoje, která je adresovaná zejména nejchudším dětem a rodinám za účelem zvýšení jejich životního standardu.

V rámci nabízených sociálních služeb, zabezpečuje arcidiecézní charita Praha poradnu pro lidi v tísni, která poskytuje právní a sociální poradenství. Tuto poradnu může využít každý, kdo je v tísni a potřebuje vyřešit vzniklý problém. Mezi sociální aktivity patří rovněž provozování azylového domu sv. Terezie v Karlíně, kam může přijít požádat o pomoc každý, kdo se ocitl v krizové životní situaci. Arcidiecézní charita Praha nabízí v rámci tohoto azylového domu jednorázové pomoci v podobě zajištění osobní hygieny, poskytnutí oblečení, stravy, dále pak i krátkodobé a dlouhodobé ubytování.

Mezi další poskytované sociální služby arcidiecézní charity Praha patří například provoz Domova pro seniory Mukařov, Stacionáře pro seniory, Centra pro tělesně postižené Fatima, projekt Zdravá rodina a další.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení, které působí v rámci celé České republiky. Jeho základním účelem je pomoc dětem, které jsou zanedbané, zneužívané, týrané, opuštěné nebo jinak ohrožené.  Fond ohrožených dětí byl...

Český výbor pro UNICEF

Dětský fond OSN - UNICEF je mezivládní organizace v podobě ústřední světové struktury zaměřující se na pomoc dětem. UNICEF byl založen v roce 1946 původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci za účelem poskytnutí...

ADRA Česká republika

ADRA je mezinárodní organizace založená za účelem pomoci lidem v nouzi. Tato organizace funguje již ve více než 125 zemích, přičemž v České republice od roku 1992. ADRA se zaměřuje na zabezpečení okamžité humanitární pomoci v...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka