facebook
Příjemnou noc, je úterý 18.6.2024 a svátek slaví Leoš

Fond ohrožených dětí


Ilustrační fotografie


Fond ohrožených dětí je občanské sdružení, které působí v rámci celé České republiky. Jeho základním účelem je pomoc dětem, které jsou zanedbané, zneužívané, týrané, opuštěné nebo jinak ohrožené.  Fond ohrožených dětí byl založen v roce 1990 a jeho nejvyšším statutárním orgánem je členské shromáždění.

Fond ohrožených dětí se při své činnosti zaměřuje na ochranu a pomoc týraným a ohroženým dětem za využití terénních sociálních pracovníků. Dále provozuje speciální krizovou linku pro ženy, které z jakéhokoli důvodu skrývají své těhotenství a následně porodí miminko mimo zdravotnické zařízení. Fond ohrožených dětí rovněž spravuje azylové domy pro mládež bez domova a rodiny s dětmi.

Významným projektem fondu ohrožených dětí je projekt Klokánek. Tato zařízení jsou alternativou ústavní výchovy, které dětem zajišťují rodinnou péči po nezbytnou dobu. Po jejím uplynutí se děti vrací do svých vlastních rodin nebo jim je vyhledána náhradní rodinná péče ve formě pěstounů, adopce či svěření do výchovy třetí osobě, což bývá nejčastěji příbuzný nebo osoba blízká dítěti. Díky tomuto projektu fondu ohrožených dětí se vyvíjí maximální snaha o to, aby se dětem co nejvíce usnadnila ona přechodná doba, po kterou trvá jejich ohrožení, a nemohou být ve své rodině. Klokánky přijímají i narozená miminka, jejichž matky například tajily svá těhotenství a nejsou schopny se o dítě postarat.

Fond ohrožených dětí se rovněž věnuje edukační činnosti a má aktivní zájem na zlepšení právní úpravy ochrany dětí. V rámci vzdělávání poskytuje i poradenství k ochraně rodin a dětí. Fond ohrožených dětí si uvědomuje, že pro některé děti je obtížnější zajistit náhradní rodinnou péči, proto svoji činnost zaměřuje i do této oblasti.

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha je církevní organizace, která se zaměřuje na zajištění podpory lidem v nouzi na podkladě principů křesťanské víry. Za tímto účelem poskytuje a nabízí několik sociálních služeb. Pomoc poskytuje nezávisle...

Český výbor pro UNICEF

Dětský fond OSN - UNICEF je mezivládní organizace v podobě ústřední světové struktury zaměřující se na pomoc dětem. UNICEF byl založen v roce 1946 původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci za účelem poskytnutí...

ADRA Česká republika

ADRA je mezinárodní organizace založená za účelem pomoci lidem v nouzi. Tato organizace funguje již ve více než 125 zemích, přičemž v České republice od roku 1992. ADRA se zaměřuje na zabezpečení okamžité humanitární pomoci v...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka