facebook
Dobrý podvečer, je pátek 22.1.2021 a svátek slaví Zdeněk

Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem


Ilustrační fotografie


Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat. Tento režim je určen v potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které na předepsaném tiskopisu vystavuje ošetřující lékař. Zásadně je zde vymezeno zejména místo, kde se bude zaměstnanec zdržovat po dobu pracovní neschopnosti a v jakém rozsahu. To znamená, že jsou zde lékařem rozepsané vycházky.

V období vycházek se tak zaměstnanec nemusí zdržovat na udaném místě. Rozsah samotných vycházek určí ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta, přičemž celkový denní rozsah může být nejvýše 6 hodin, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Pouze výjimečně v zákonem stanovených případech lze určit tzv. neomezené vycházky, jejichž individuální podobu si určuje sám zaměstnanec. K tomu je však nutný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.  

Do 31. 12. 2013 je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly u práce neschopného zaměstnance po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Od 1. 1. 2014 je to pak po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na udaném místě a jestli dodržuje stanovený rozsah povolených vycházek. Zjistí-li zaměstnavatel porušení stanoveného režimu, sepíše o tom záznam, jehož stejnopis předá zaměstnanci, okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. V takových případech má zaměstnavatel právo snížit nebo nevyplatit náhradu mzdy poskytovanou při pracovní neschopnosti, a to s přihlédnutím k závažnosti takového porušení. Jestliže dané pochybení zaměstnance dosahuje intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi. Nelze však současně zaměstnance sankcionovat na náhradě mzdy a dát mu výpověď z pracovního poměru.





Alkohol na pracovišti Alkohol na pracovišti

V souladu s naším zákoníkem práce platí jasné pravidlo, dle kterého je stanovena povinnost zaměstnanců zdržet se požívání alkoholu na pracovišti zaměstnavatele. Stejná povinnost je dána po celý rozsah pracovní doby, bez...

Výpověď těhotné zaměstnankyni (případ z praxe) Výpověď těhotné zaměstnankyni (případ z praxe)

Zaměstnavatel nemůže, až na výjimečné případy, rozvázat pracovní poměr výpovědí s těhotnou zaměstnankyní. V tomto článku poukážeme na jeden takový případ z praxe, kdy zaměstnavatel dal neoprávněně výpověď těhotné...

Zvyšování kvalifikace zaměstnance Zvyšování kvalifikace zaměstnance

Zvyšování kvalifikace zaměstnance představuje změnu hodnoty současné kvalifikace většinou ve formě rozšíření té stávající tak, aby zaměstnance mohl vykonávat jinou kvalifikovanější práci. Tuto vyšší kvalifikaci tedy zaměstnanec...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka