facebook
Dobré ráno, je úterý 17.5.2022 a svátek slaví Aneta

Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem


Ilustrační fotografie


Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat. Tento režim je určen v potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které na předepsaném tiskopisu vystavuje ošetřující lékař. Zásadně je zde vymezeno zejména místo, kde se bude zaměstnanec zdržovat po dobu pracovní neschopnosti a v jakém rozsahu. To znamená, že jsou zde lékařem rozepsané vycházky.

V období vycházek se tak zaměstnanec nemusí zdržovat na udaném místě. Rozsah samotných vycházek určí ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta, přičemž celkový denní rozsah může být nejvýše 6 hodin, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Pouze výjimečně v zákonem stanovených případech lze určit tzv. neomezené vycházky, jejichž individuální podobu si určuje sám zaměstnanec. K tomu je však nutný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.  

Do 31. 12. 2013 je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly u práce neschopného zaměstnance po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Od 1. 1. 2014 je to pak po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na udaném místě a jestli dodržuje stanovený rozsah povolených vycházek. Zjistí-li zaměstnavatel porušení stanoveného režimu, sepíše o tom záznam, jehož stejnopis předá zaměstnanci, okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. V takových případech má zaměstnavatel právo snížit nebo nevyplatit náhradu mzdy poskytovanou při pracovní neschopnosti, a to s přihlédnutím k závažnosti takového porušení. Jestliže dané pochybení zaměstnance dosahuje intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi. Nelze však současně zaměstnance sankcionovat na náhradě mzdy a dát mu výpověď z pracovního poměru.

Výpověď dohodou Výpověď dohodou

Mezi laickou ale i profesionální veřejností z řad personálních či mzdových zaměstnanců je velice často používán termín výpověď dohodou v souvislosti s ukončením pracovního poměru. Lidé se domnívají, že je možné, aby zaměstnavateli dali ...

Určení čerpání dovolené v zaměstnání Určení čerpání dovolené v zaměstnání

Podle zákoníku práce platí, že zásadně v zaměstnání určuje termín čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen stanovit čerpání dovolené tak, aby mohla být vybrána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém vznikl ...

Pracovní volno k účasti na svatbě Pracovní volno k účasti na svatbě

Zákoník práce a prováděcí nařízení vlády upravují případy, ve kterých mají zaměstnanci nárok na to, aby jim zaměstnavatel poskytl pracovní volno. Zároveň se rozlišují situace, kdy zaměstnanec čerpá volno s náhradou mzdy anebo se naopak jedná ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka