facebook
Příjemnou noc, je středa 24.1.2018 a svátek slaví Miloš

Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem


Ilustrační fotografie


Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat. Tento režim je určen v potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které na předepsaném tiskopisu vystavuje ošetřující lékař. Zásadně je zde vymezeno zejména místo, kde se bude zaměstnanec zdržovat po dobu pracovní neschopnosti a v jakém rozsahu. To znamená, že jsou zde lékařem rozepsané vycházky.

V období vycházek se tak zaměstnanec nemusí zdržovat na udaném místě. Rozsah samotných vycházek určí ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta, přičemž celkový denní rozsah může být nejvýše 6 hodin, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Pouze výjimečně v zákonem stanovených případech lze určit tzv. neomezené vycházky, jejichž individuální podobu si určuje sám zaměstnanec. K tomu je však nutný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.  

Do 31. 12. 2013 je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly u práce neschopného zaměstnance po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Od 1. 1. 2014 je to pak po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na udaném místě a jestli dodržuje stanovený rozsah povolených vycházek. Zjistí-li zaměstnavatel porušení stanoveného režimu, sepíše o tom záznam, jehož stejnopis předá zaměstnanci, okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. V takových případech má zaměstnavatel právo snížit nebo nevyplatit náhradu mzdy poskytovanou při pracovní neschopnosti, a to s přihlédnutím k závažnosti takového porušení. Jestliže dané pochybení zaměstnance dosahuje intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi. Nelze však současně zaměstnance sankcionovat na náhradě mzdy a dát mu výpověď z pracovního poměru.Nevydání potvrzení o zaměstnání a vznik škody

Zaměstnavatel má povinnost vystavit zaměstnanci při skočení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání, které je mezi veřejností známé spíše jako zápočtový list. Stejný nárok má i zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce a ...

Práce z domova

Práce z domova spočívá v tom, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci vykonávat práci po celou nebo část pracovní doby z domova či z jiného jím zvoleného místa.  Taková možnost flexibilního využití pracovní doby by mohla v mnoha případech...

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je dohoda, ve které se zaměstnanec zavazuje, že se po skončení zaměstnání zdrží výdělečné činnosti v konkurenčním oboru zaměstnavatele a zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka