facebook
Dobrý večer, je pondělí 27.3.2023 a svátek slaví Dita

Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem


Ilustrační fotografie


Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat. Tento režim je určen v potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které na předepsaném tiskopisu vystavuje ošetřující lékař. Zásadně je zde vymezeno zejména místo, kde se bude zaměstnanec zdržovat po dobu pracovní neschopnosti a v jakém rozsahu. To znamená, že jsou zde lékařem rozepsané vycházky.

V období vycházek se tak zaměstnanec nemusí zdržovat na udaném místě. Rozsah samotných vycházek určí ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta, přičemž celkový denní rozsah může být nejvýše 6 hodin, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Pouze výjimečně v zákonem stanovených případech lze určit tzv. neomezené vycházky, jejichž individuální podobu si určuje sám zaměstnanec. K tomu je však nutný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.  

Do 31. 12. 2013 je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly u práce neschopného zaměstnance po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Od 1. 1. 2014 je to pak po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na udaném místě a jestli dodržuje stanovený rozsah povolených vycházek. Zjistí-li zaměstnavatel porušení stanoveného režimu, sepíše o tom záznam, jehož stejnopis předá zaměstnanci, okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. V takových případech má zaměstnavatel právo snížit nebo nevyplatit náhradu mzdy poskytovanou při pracovní neschopnosti, a to s přihlédnutím k závažnosti takového porušení. Jestliže dané pochybení zaměstnance dosahuje intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi. Nelze však současně zaměstnance sankcionovat na náhradě mzdy a dát mu výpověď z pracovního poměru.

Používání služebního telefonu pro soukromé účely Používání služebního telefonu pro soukromé účely

V dnešní době již není ničím neobvyklým, že má zaměstnanec služební telefon. V rámci benefitů se však zaměstnavatelé snaží přinést svým zaměstnancům i něco navíc. A to může být právě možnost používat služební...

Pracovní volno pro hledání nového zaměstnání Pracovní volno pro hledání nového zaměstnání

Věděli jste, že máte nárok na volno ze zaměstnání za účelem hledání nové pracovní pozice? Je tomu skutečně tak a umožňuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních...

Odstupné při skončení vedlejšího pracovního poměru Odstupné při skončení vedlejšího pracovního poměru

Rozlišování na hlavní a vedlejší pracovní poměr používal zákoník práce platný do 31.12.2006. Jednalo se o činnost zaměstnance, který již vykonával práci v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu. Vedlejší pracovní...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka