facebook
Dobré ráno, je čtvrtek 15.11.2018 a svátek slaví Leopold

Odpovědnost za škodu na odložených věcech


Ilustrační fotografie


Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.  Proto je důležité vědět, kdo nám za tuto škodu odpovídá a má tak povinnost ji nahradit.


V souladu s občanským zákoníkem má provozovatel činnosti, s níž je běžně spjato odložení věcí, povinnost nahradit případnou škodu na těchto věcech. Podmínkou je, že věci byly zanechány na místě, které je k tomu provozovatelem určené nebo je pro odkládání obvyklé. Odložíme-li si proto v restauraci kabát na věšák, a tento kabát bude např. poničen nebo odcizen, máme právo požadovat po provozovateli náhradu škody.


Provozovatel např. restaurace však neodpovídá za škodu bezvýhradně. Z odpovědnosti za škodu na odložených věcech se může vyvinit, jestliže prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. To znamená, že by ke škodě došlo i v případě, že by dané věci nebyly odloženy v provozovně. Např. se může jednat o situace vnějších živelných pohrom jako je požár, zemětřesení, povodeň apod. Nebo se může jednat o situaci, kdy příčina poškození spočívá přímo v dané věci a ke škodě by tak došlo kdekoli.


Na druhé straně se provozovatel nemůže zprostit odpovědnosti za škodu na odložených věcech jednostranným prohlášením, se kterým se můžeme často setkat např. v čekárně u lékaře, kde je uvedeno: „za odložené věci neručíme“. Takové prohlášení nemá právní následky v souvislosti s odpovědností za škodu na odložených věcech.

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka