facebook
Dobré poledne, je sobota 10.6.2023 a svátek slaví Gita

Odpovědnost za škodu na odložených věcech


Ilustrační fotografie


Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.  Proto je důležité vědět, kdo nám za tuto škodu odpovídá a má tak povinnost ji nahradit.


V souladu s občanským zákoníkem má provozovatel činnosti, s níž je běžně spjato odložení věcí, povinnost nahradit případnou škodu na těchto věcech. Podmínkou je, že věci byly zanechány na místě, které je k tomu provozovatelem určené nebo je pro odkládání obvyklé. Odložíme-li si proto v restauraci kabát na věšák, a tento kabát bude např. poničen nebo odcizen, máme právo požadovat po provozovateli náhradu škody.


Provozovatel např. restaurace však neodpovídá za škodu bezvýhradně. Z odpovědnosti za škodu na odložených věcech se může vyvinit, jestliže prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. To znamená, že by ke škodě došlo i v případě, že by dané věci nebyly odloženy v provozovně. Např. se může jednat o situace vnějších živelných pohrom jako je požár, zemětřesení, povodeň apod. Nebo se může jednat o situaci, kdy příčina poškození spočívá přímo v dané věci a ke škodě by tak došlo kdekoli.


Na druhé straně se provozovatel nemůže zprostit odpovědnosti za škodu na odložených věcech jednostranným prohlášením, se kterým se můžeme často setkat např. v čekárně u lékaře, kde je uvedeno: „za odložené věci neručíme“. Takové prohlášení nemá právní následky v souvislosti s odpovědností za škodu na odložených věcech.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka