facebook
Dobré odpoledne, je sobota 19.1.2019 a svátek slaví Ilona

Zápis do školy


Ilustrační fotografie


Zápis do školy je významná událost pro předškoláka, která předznamenává jeho budoucí nástup do základní školy. U zápisu je dítě poprvé vystaveno prvotnímu přezkoušení jeho schopností, znalostí a reakcí. Zároveň se seznamuje s prostředím, které je poněkud odlišné od mateřské školy - ta byla pro něj místem naplněným zejména hrami a zábavou.


Zápis do školy je velkou událostí i pro samotné rodiče, kteří  mnohdy bývají velmi nervózní. Tuto svoji nervozitu by však měli před svým potomkem skrýt, aby ji na něj zbytečně nepřenesli nebo neumocnili tu jeho. Zároveň by rodiče měli mít na paměti, že i oni jsou při procesu zápisu do školy terčem pozornosti. Neměli by proto například opomenout donést k zápisu veškeré požadované dokumenty.


Předmětem zjišťování je při zápisu do školy zejména to, zda je dítě dostatečně zralé pro školní docházku. To by měl odhalit pedagog, který povede s dítětem rozhovor prokládaný nejrůznějšími úlohami tak, aby si ověřil co nejširší spektrum dovedností a schopností dítěte. Sleduje se samozřejmě i jeho chování včetně nonverbální komunikace.  V rámci úkolů, které předškolák dostane, má rozeznat základní tvary, číslice, písmena. Budoucí školák je vyzván, aby něco zarecitoval nebo zazpíval. K tomu jej připravuje i samotná mateřská škola, která se v rámci předškolní přípravy zaměřuje i na zápisy.


Většina úkolů se volí formou her, které jsou dětem v tomto období stále velmi blízké, namísto klasického a formálního přezkušování. Během úkolů se většinou projeví například i to, zda je dítě levák či pravák. Zjišťuje se schopnost a délka jeho koncentrace na určitou činnost.

 
Rodiče mohou pro svoje dítě zvolit jakoukoli základní školu. Nicméně v případě školy, v jejímž obvodu má dítě trvalý pobyt, má ředitel povinnost takové dítě upřednostnit při přijetí. Vždy záleží na rodičích, jakou školu pro svoje dítě vyberou.


U některých dětí se může stát, že jim bude na základě průběhu zápisu doporučen odklad školní docházky. Dané doporučení je možné zkonzultovat i s dětským psychologem, nicméně lepší je dítěti dopřát další rok v mateřské škole, kde se zdokonalí a osvojí si dosud nezažité dovednosti, než aby se ve škole trápilo. To by pak pro dítě představovalo neúměrný stres a problémy s učením i v budoucnu. Vždy je dobré konzultovat nastalou situaci s odborníkem a následně s dítětem trénovat nedostatky, které se při zápisu odhalily.

Zájmové kroužky Zájmové kroužky předškolních dětí

Rodiče mají mnohdy na své děti přehnané nároky a již od jejich útlého věku chtějí, aby dělaly co nejvíce volnočasových aktivit. Tento velký tlak však může mít za následek, že dítě bude přetížené, což se může v některých případech...

Jak rozvíjet logické myšlení u dětí Jak rozvíjet logické myšlení u dětí

Od raného věku je třeba dítě naučit kromě mluvení a chození i schopnosti logického myšlení. Zvláště pro dítě, které se chystá do první třídy, se základy logického uvažování budou jistě velmi hodit. Tuto dovednost ocení nejen při...

Co vše by měly děti umět před nástupem do školy Co vše by měly děti umět před nástupem do školy

Každé dítě je vždy před nástupem do 1. třídy natěšené a plné očekávání. Pro rodiče je to naopak období plné nákupů všech potřebných pomůcek, zajišťování družiny a všeho možného. Než však pošleme dítě do školy, měli bychom...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka