facebook
Dobré ráno, je pondělí 15.8.2022 a svátek slaví Hana

Následky trestání II.


Ilustrační fotografie


Při používání trestů je problémem skutečnost, že děti se nechovají „správně“ ze své podstaty, ale hlavně proto, aby zamezily trestům a nepříjemnostem vyplývajícím ze „špatného“ chování. Mohou si dokonce vštípit model, že když se nechovají správně, budou pak muset chvíli vydržet něco nepříjemného. Tuto strukturu ještě podporují výhrůžky o tom, jaký trest bude následovat, pokud dítě neuposlechne. Dítě zvažuje, zda se mu takový obchod vyplatí nebo ne, a na tomto základě se rozhoduje. Od rodičů si tedy odnáší zprávu: nemusím se měnit, nemusím napravovat, co se stalo, jen je potřeba chvíli vydržet trest.


Tresty však mohou mít ještě fatálnější důsledek na psychiku dítěte. Podle míry a způsobu trestu může dítě zažívat strach, zmatek, lítost, bezmoc, a také nespravedlnost, vztek, vzdor, i touhu pomstít se a dělat naschvály. Vztek a zloba pak mnohdy vyústí v nepřátelské chování buď vůči autoritám (rodičům, učitelům), nebo vůči slabším jedincům v okolí (spolužákům ze třídy). Pocit strachu a křivdy zase vede ke stažení dítěte do sebe, bojácnosti a podceňování sama sebe. Dítě si říká: Asi za moc nestojím. Kdybych měl(a) nějakou hodnotu, takhle by se ke mně nechovali. V konečném důsledku trestání poškozuje dobré vztahy k rodičům (nebo jiné autoritě) a vede ke ztrátě důvěry. Člověk s poškozenou sebeúctou si neváží sebe ani ostatních a následně ubližuje jak sobě, tak okolí.


To, jak se děti s narušenou sebeúctou projevují, může mít několik podob. Dítě může ztrácet zájem o učení, o nové podněty, pocit bezvýznamnosti vede někdy i ke snížení intelektuální výkonnosti. Může se také vyhýbat činnostem, u kterých riskuje, že by udělalo chybu. Upravuje skutečnost tak, aby z ní vycházelo v nejlepším světle. A také může začít dělat naschvály a problémy, aby se pomstilo za vytrpěné tresty. Nezřídka se toto chování projevuje jen v prostředí, kde dítě tresty dostává. Tam, kde si připadá v bezpečí, se často projevuje opačně a snaží se zviditelnit, aby si tak dokázalo svou hodnotu.

Čtěte pokračování ZDE

Dětské botičky Dětské botičky

Snad každá maminka chce pro své dítko pořídit ty nejlepší věci a oblečení. Jinak tomu nebývá ani při nákupu dětských botiček, kdy přemýšlíme, jaký typ je vlastně pro malé batole či předškoláka nejvhodnější. Neměli bychom tedy koukat jen ...

Co jiného, když ne trest? Co jiného, když ne trest?

Jestliže jsme v předchozích dvou článcích nastínili, jaký dopad mohou mít tresty na děti, je potřeba se nyní podívat, jak jinak správně reagovat, když dítě něco provede...

Následky trestání I. Následky trestání I.

Jestliže dítě provede něco špatného, způsobí někomu škodu nebo bolest, jako rodiče cítíme nutnost se k události nějak postavit. A mnozí tak volíme trest jako nejobvyklejší...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka