facebook
Příjemnou noc, je pondělí 27.3.2023 a svátek slaví Dita

Novorozenec – první měsíc s miminkem


Ilustrační fotografie

Sotva jste si svůj droboučký a voňavý uzlíček lásky přinesli domů, rádi byste viděli nějaké pokroky v jeho vývoji. Nadšeně čekáte na první úsměvy, slova máma a táta… To vše je však ještě daleko. Mozek vašeho děťátka se nejprve musí postupně dovyvinout. Novorozenecké období je pokračováním prenatálního období. Trvá do 28. dne věku dítěte a je jedním z nejzranitelnějších období života miminka. Jeho průběh závisí na stupni zralosti, ve kterém se dítě narodilo. Obecně se za děti narozené v termínu považují ty, které se narodí po 38. týdnu těhotenství. Miminka narozená dříve jsou považována za nedonošená a v novorozeneckém období svůj vývoj dohání v závislosti na tom, jak moc se narodila dříve.

Novorozenci většinu dne prospí. První dny po porodu miminko ubývá na váze, dokonce až o 10%, porodní váhy dosahuje znovu okolo 10. dne, pak dochází k dalšímu rychlému nárůstu váhy. Do plenek močí až 40x denně, moč je přitom téměř úplně bezbarvá. Stolice odchází až 6x denně, barva se z tmavohnědé postupně mění na žlutou. Během jednoho týdne mizí spontánně žluté zbarvení kůže. Pokud ne, je třeba informovat lékaře, mohla by hrozit novorozenecká žloutenka. Hlavička pomalu dostává normální tvar, mizí protáhnutí způsobené otokem, jež je následkem otlačení v porodních cestách. Novorozené miminko dýchá až 60x za minutu a srdíčko mu tepe rychlostí 140 tepů za minutu.

V bdělém stavu u nich převažuje flekční držení končetin, což znamená, že většinu času jsou ručičky i nožičky pokrčené zejména v loktech a kolenou. Postupně však umí končetiny nechat i volně ležet natažené. Pokud je v klidu, má dlaně otevřené, při silných emocích, jako je strach, zlost apod., zatíná pěstičky. Spontánní pohybové projevy mají nepodmíněnou reflexní povahu, rovnoměrně rozloženou na obou polovinách těla, tzn. veškeré pohyby vycházejí z vrozených vzorců, další se miminko teprve musí naučit. Pohyby horních končetin nejsou plynulé, jsou mávavé, tzv. kraulovací. Oproti tomu na dolních končetinách jde o pohyby kopavé, oboustranně či střídavě vlevo a vpravo. Na podráždění novorozenec reaguje velkou motorickou reakcí. Postavení hlavy ovlivňuje postavení končetin a těla, jehož držení je přirozeně asymetrické – hlavička miminka je rotována k jedné straně, čemuž odpovídá i držení končetin (při otáčení hlavičky na jednu stranu se stejnostranné končetiny natáhnou a druhostranné pokrčí – tzv. „šermíř“). Zdravý novorozenec umí hlavičku rotovat na obě strany. Pokud je na zádech ještě nestabilní, rotuje spolu s ní i trup. Na bříšku se miminko dotýká podložky celým tělem, později ojediněle krátce zvedá hlavičku nerovnoměrně nad podložku. Přitom krčí končetiny pod trupem nebo u něj, ruce jsou v pěstičkách (může je i otevřít, nejde o fixovanou polohu), zadeček je výše než hlava, kyčle jsou vytočeny asi do 90°.

Jak je na tom vaše miminko, co se týče smyslů?

Novorozenec vidí jen na krátkou vzdálenost (cca 20-40 cm) a pouze větší předměty v úhlu 40-60°, fixuje přitom střídavě jedním a druhým okem. Neumí zaostřit nablízko ani do dálky, může lehce šilhat. Očima pohybuje pouze ve vodorovném směru, otáčí se za světlem, před silným osvícením zavírá oči. Podle intenzity zvukového signálu z okolí reaguje mrknutím nebo pohybem celého těla (úleková reakce). Sluch je poměrně dobře vyvinut, stejně jako čich. Jednoměsíční miminko má již také základ chuťových preferencí. Nejvíce mu chutná sladké. Řečově se zatím příliš neprojevuje, vydává slabé hrdelní zvuky bez signálního významu, které mohou připomínat broukání. Zato umí ale pěkně křičet.

Postupem času se objevují delší časové úseky aktivity. Miminku narůstá svalový tonus a na bříšku tak může udržet delší dobu zvednutou hlavičku. Palec v dlani je pokrčen, vyvíjí se výrazný reflexní úchop – po nabídnutí prstu jej téměř okamžitě pevně sevře. Jinak se ale jednoměsíční dítě příliš neliší od čerstvého novorozence.

Co by mělo dítě umět na konci prvního měsíce?

- na krátkou chvíli sledovat pohybující se předmět umístěný před jeho očima ve vzdálenosti cca 30 cm

- na klidný tichý hlas zareagovat uklidněním své pohybové aktivity

- fixace hlavičky ve směru, odkud přichází světlo či postava

- zaměřit pozornost na obličej

- otáčet hlavičkou vleže na zádech na obě strany

- střídavě kopat nožičkami

- po položení na bříško na krátkou chvíli zvednout hlavičku

- reagovat na hlasitý zvuk

Je však potřeba pamatovat na to, že vývoj dítěte zejména v prvním roce je vysoce individuální záležitostí a nelze jej posuzovat podle jakýchkoliv tabulek, natož z průběhu vývoje usuzovat na budoucí schopnosti či inteligenci. Často vývoj dítěte probíhá ve skocích – po naučení nové dovednosti se zdánlivě chvíli nic neděje, není proto třeba se znepokojovat, obzvláště právě v prvních měsících života.

Siamská dvojčata Siamská dvojčata

Jako siamská dvojčata označujeme jedince téhož pohlaví, kteří se vyvíjí v děloze matky jako jednovaječná dvojčata, ovšem s tím rozdílem, že jsou v některých partiích svých těl srostlí. Případy narození srostlých dvojčat se...

Jednovaječná dvojčata Jednovaječná dvojčata

Jednovaječnými dvojčaty označujeme takové jedince, kteří vznikají na začátku zárodečného vývoje rozdělením rýhující se zygoty na dvě části. Zygota je buňka, která vzniká splynutím samčího a samičího prvojádra, tedy vajíčka a...

Dvojvaječná dvojčata Dvojvaječná dvojčata

Dvojvaječná dvojčata vznikají oplozením dvou samostatných vajíček dvěma spermiemi v jednu chvíli. To znamená, že na rozdíl od jednovaječných dvojčat zde vznikají dvě samostatné zygoty, nikoliv jedna zygota, která se rozdělí.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka