facebook
Příjemnou noc, je neděle 24.10.2021 a svátek slaví Nina

Kdy začít s cizími jazyky?


Ilustrační fotografie


Studium cizích jazyků je dnes povinností každého dítěte, ale i dospělého člověka. O cizích jazycích se říká, že otvírají dveře různým pracovním příležitostem, a tak nejeden rodič chce, aby jeho dítě ovládalo alespoň jednu cizí řeč. Často se ale ptáme, jaký je ideální věk pro to, se studiem začít.

Začít co nejdříve se nevyplácí

Dnes se do školek s výukou cizích jazyků a různých jazykových kurzů pro nejmenší zapisují stále mladší děti. Není to však úplně ideální. Děti do jednoho roku by se podle odborníků měly naplno věnovat nejprve své mateřštině. V tomto období je dítě schopné perfektně pojmout základní strukturu jazyka, melodii, intonaci, fonetické vlastnosti, apod. Měly by se naplno věnovat pouze své mateřštině.

Výuka v raném věku

Pokud začnete dítě učit od 4 let věku, je již schopné přiřazovat slova v cizím jazyce k jednotlivým obrázkům, či se naučit básničku nebo písničku. Stále je však třeba mít na paměti, že dítě ještě sotva zvládá plynulou řeč v mateřštině, a tak by se nemělo do studia dalšího jazyka tlačit. Výuka by tedy měla probíhat výhradně formou her.

Ideální období

Děti předškolního věku bývají často hodně zvídavé a chtějí objevovat nové věci. To může být správná doba k tomu, nenásilně je přivést k cizím jazykům a rozvíjet v nich zájem o jejich budoucí studium. Ideální věk je poté od  9–13 let. V tomto období je mozek velmi aktivní dítě schopné pojmout nové informace ve velmi krátké době a již plynně ovládá svou mateřštinu-nastává tedy ideální doba začít s cizími jazyky. Výuka v tomto věku ji běžně probíhá na základních školách, čili není potřeba dítě extra zapisovat do nějakého kurzu.

Malé děti vždy s rodilým mluvčím

Pokud se přece jen rozhodnete pro výuku jazyků velmi malého dítěte, zvolte jazykový kurz, který je veden pouze rodilým mluvčím, který daný jazyk perfektně ovládá. Děti jsou v raném věku velmi učenlivé a dokáží perfektně napodobit to, co slyší. Může se tedy stát, že se dítě vlivem špatné výslovnosti učitele-nerodilého mluvčího naučí výslovnost nějakého slovíčka špatně a velmi těžko se to pak odnaučují.





Co bude číst váš školáček? /Knihy pro školáky Co bude číst váš školáček? /Knihy pro školáky

V první třídě jsou děti nadšené, že se naučily číst. Mají chuť přečíst si knihu sami, tak je v této činnosti podporujte. Speciální knihy pro první čtení jsou napsány tak, aby se dětem snadno četly.

Jak vyjít s učiteli Jak vyjít s učiteli

Když naše ratolesti začnou chodit do školy, čeká nás pravidelné setkávání a někdy istřetávání se s učiteli. Některé děti prospívají bez problémů a rodičům stačí docházet na třídní schůzky pro nezbytné informace.

Státní či soukromá škola? Státní či soukromá škola?

Vaše dítě dosáhlo věku šesti let a tak přemýšlíte, na jakou základní školu ho dát. V dnešní době máme možnost vybrat si mezi státní školou, která nestojí tolik peněz a mezi soukromou, kde máme sice...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka