Podmínky užívání

Příspěvky, komentáře a inzeráty může na portálu maminkov.cz vkládat pouze registrovaný uživatel.

Provozovatel portálu maminkov.cz (dále jen „provozovatel“) neodpovídá za obsah příspěvků, které vkládají registrovaní uživatelé. Výlučným právem provozovatele je odstranit vložené příspěvky, které ohrožují nebo porušují právní předpisy ČR, práva a oprávněné zájmy třetích osob, včetně práva na ochranu osobnosti a práv autorských. Toto právo se dále vztahuje i na příspěvky, jejichž povaha a obsah by byly způsobilé naplnit skutkovou podstatu některého trestného činu či přestupku. Provozovatel má výhradní právo vymazat příspěvek, který by mohl být v rozporu s dobrými mravy, zejména pak vulgární vyjádření, morálně nevhodné příspěvky, výroky rasové nesnášenlivosti či nesouvisejí projevy. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s uveřejněnými příspěvky nebo inzeráty uživatelů.

Za účelem dodržení jednotné obsahové linie nastavené jednotlivými tématy, má provozovatel právo přesunout vložené příspěvky nebo inzeráty pod jinou tematicky vhodnější kategorii.

Součástí vložených příspěvků a komentářů nesmí být jakékoli reklamní sdělení, a to ani ve skryté formě. Stejně tak jsou nepřípustné příspěvky obsahující odkazy na webové stránky s nezákonným či nevhodným obsahem. Provozovatel má výlučné právo takové příspěvky odstranit.

Na nevhodné příspěvky můžete upozornit provozovatele.